CK SLAN tour - logo

Další informace

Rakousko
Rakousko

Rakousko je vnitrozemská federativní republika ležící ve střední Evropě. Skládá se z 9 spolkových zemí. Hraničí s Lichtenštejnskem a Švýcarskem na západě, s Itálií a Slovinskem na jihu, s Maďarskem a Slovenskem na východě a s Českem a Německem na severu.

Slovensko
Slovensko

Slovensko (Slovenská republika) je východním sousedem České Republiky a do roku 1993 spolu tvořily společný stát. Čechy na slovensko lákají především krásné hory a skvělé termální lázně, v neposlední řadě pak i přijatelné ceny a absence jazykových bariér.

Bratislava - hlavní město Slovenska
Bratislava - hlavní město Slovenska

Bratislava je hlavní a zároveň největší město Slovenska. Také je centrem Bratislavského kraje a historická metropole někdejších žup Prešpurské a Bratislavské. Rozkládá se na obou březích Dunaje, při hranici s Maďarskem a Rakouskem. Žije zde okolo 430 000 obyvatel.

Budapešť - hlavní město Maďarska
Budapešť - hlavní město Maďarska

Budapešť je hlavní město Maďarska a zároveň hospodářské, dopravní a kulturní centrum země. Velkoměsto, které vzniklo roku 1873 sloučením tří, do té doby samostatných, částí Budína, Starého Budína a Pešti, se rozkládá na obou březích řeky Dunaje. Žije zde okolo 1,7 milionu obyvatel, v aglomeraci pak okolo 2,4 milionu obyvatel.