CK SLAN tour - logo

Další informace

Budapešť - hlavní město Maďarska
Budapešť - hlavní město Maďarska

Budapešť je hlavní město Maďarska a zároveň hospodářské, dopravní a kulturní centrum země. Velkoměsto, které vzniklo roku 1873 sloučením tří, do té doby samostatných, částí Budína, Starého Budína a Pešti, se rozkládá na obou březích řeky Dunaje. Žije zde okolo 1,7 milionu obyvatel, v aglomeraci pak okolo 2,4 milionu obyvatel.

Ostřihom - významné město Maďarska
Ostřihom - významné město Maďarska

Ostřihom je město v severním Maďarsku, nacházející se u státní hranice se Slovenskem na hraniční řece Dunaji. Žije zde na 30 000 obyvatel. Město je velice důležitou součástí maďarských dějin. V historii byla Ostřihom dokonce i hlavním městem Uherského království.