CK SLAN tour - logo

Další informace

Portugalsko
Portugalsko

Portugalsko je jedním z nejstarších národních států v Evropě. Naleznete tu významné historické památky, archeologická naleziště, která vyprávějí o způsobu života a zvycích před stovkami let.